منو می بره

یه غمی هست که

"منو می بره کوچه به کوچه 

باغ انگوری ، باغ آلوچه ، 

دره به دره، صحرا به صحرا

اونجا که شبا پشت بیشه ها

یه پری میاد ترسون و لرزون

پاشو می ذاره تو آب چشمه

شونه می کنه موی پریشون"

/ 1 نظر / 23 بازدید
ساناز

گـاهـی نبـودن نیـست شـدن سکـوت کـردن پـآسخ ِ منـآسبی بـرای ِ خیلـی چیـزهـآست..... قشنگ نوشتی[چشمک]