پست های ارسال شده در بهمن سال 1388

دیگه خیلی گلیلیلیلیلیلیلیلیلی شده اینجا!!! حقیقت اینه یکمی سخته این روزا برام... کاملا معلقم... کنده شدم و رهام + امروز ندیدمت... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 6 بازدید
دیشب آخرین مهمونی مجردیم بود... خندیدیم دلم واسه خیلی ها تنگ شده بود که اومدن + امروز رسما همه وسایلمو بردم مامان می گه که ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
همیشه قدمی جلوتری!!! هم خوبه هم نه دستمو گرفتی و از بازی های بچه گانه بیرون کشیدی + شمارش معکوس شروع شده و من خونسردم!؟!
/ 2 نظر / 3 بازدید
رفته بودیم آزمایشگاه همه زوج های جوان از من کوچولوتر بودند!!! واکسن خوردم آقاهه هم که آخرش رفت به کارش برسه
/ 1 نظر / 3 بازدید
٠٨:٠٨ ٠٩:٠٩ ١٠:١٠ به این فکر کردم که چه آرزویی می توونم برای تو بکنم که به خودم مربوط نباشه منی توش نباشه
/ 2 نظر / 3 بازدید
محاکمه است... دادگاهه همه ازش فرار می کنن تصمیم گرفتم بایستم و جواب بدم + محال کلمه ای است که در فرهنگ دیوانگان یافت می ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 3 بازدید
می گفت و می دیدم خیلی دور خیلی نزدیک "حالا مونده"!!! حقیقت ماندنی دوست داشتنت و الحمدلله
/ 0 نظر / 2 بازدید