پست های ارسال شده در دی سال 1388

دوباره همسایه شدیم + بی خوابم + مگر نسیم سحر بوی زلف یار من است که راحت دل رنجور بی قرار من است
/ 3 نظر / 3 بازدید
من با پدرم بعد از این همه سال زبان مشترک نداریم!!! با خیلی ها ندارم!!! شاید من لالم!؟!
/ 2 نظر / 6 بازدید