پست های ارسال شده در خرداد سال 1388

مردم مهربان و با ادب شده اند همه یه جورایی باهم آشنان!!! همراه شو عزیز تنها نمان به درد کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید
چیدمشوووووووووون!!! با دهیا رفتیم ناهار طلا هم بودش بعدش رفتیم بروانیز و بستی بعدشم درباره الی من نمی دونم کجای سینمای ایران رو نجات داده شاید ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید
نصیحت می شنوم از نوع برادرانه!!! سبز می شوم از نوع دلی!!! خسته می شوم !!! دلتنگ می شوم!!!
/ 0 نظر / 0 بازدید
بالاخره بعد از دوهفته یه چندساعت تعطیلی واسه خودم یافتم یه چرت کوتاه بعدازظهری سه ساعته میل فرموووودم
/ 0 نظر / 0 بازدید
امروز از اون روزایی بود که از خودم شاکی شدم دلم می خواستم بزنم توی سره خودم    
/ 0 نظر / 1 بازدید
خسته ام هی از این ور به اون ور فقط کار..... آخرشم هیچی نداره نمی دونم نه جنبه مالی داری نه معنوی معلوم نیست دارم چه غلطی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 0 بازدید
چهارساله که صبا زود بیدار نشدم جوون می کنم تا بیدارشم وضعیت کاری هم که سوسپانسیون سره کار جوانکی هست که شباهت زیادی به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید