پست های ارسال شده در فروردین سال 1388

رفته بودیم کلیسا با طلا کیشیشه دعوام کرد کلی شرمنده شدم + دوتا کتابم خرید از نشر چشمه بایه ببعی... + می گن لب گاو رو ببوسی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 3 بازدید
جاتووون خالی!!!! کمی بازی لغات داشتیم همون چت خودمووون + این روزا کمی بی رگ شدم!!! + کتاب نارنجی رو خریدم با تجهیزاتش
/ 1 نظر / 2 بازدید