پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1387

از صبح که سره کار بودم ناهار اولویه خوردم یکی از نکات مثبت امروز نکته دیگشم این طوفانس بقیشم زیاد جالف نبود من جنبه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
یه کلمه از دهنم پرید نامردی نکرد آی دوووووووند منو آی دوووووووووووند منو + کلاست رو یکمی بیار پایین‬!!!! ‫با ما زمینی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 0 بازدید
داره به معلوماتم اضافه می شود.... ناهارمو انداخته دووووووووووووور بعد اون همه فعالیت این نامردی که مجبور بشی چایی با دیجیستیو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید
بیزززززززززززززززززززز چزززززززززززز وزززززززززززززززززز می دونی این صدای چیه؟!؟!؟  >>>>>>>>>>>>>>تو<<<<<<<<<<<<< وقتی برق 3 فاز بهت وصل می کنم + من ناهار آب دوووووووخیار (غ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

کبشای خفن قــــــــــــــرمز

باباهه واسم کتونی قرمز آوررررررررررررده منم نامردی نکردم پوشیدم اومدم سره کــــــــــــــــــــار عجب تلألویی داری +حالا خوب شد من خواستم گوجه بخورمااااااااااا همه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید
کوچولو اومد کادوشو گرفت وای چقدر بود ندیده بودمشااااااااااااا باهم یه پرس گوجه سبز زدیم + یک ساعت و ربع بحث + دیشب ساعت 10 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید