پست های ارسال شده در دی سال 1386

بادكنك نارنجي

تازه داشتم شادی داشتن یه بادکنک نارنجی رو زیر زبونم مزه مزه می کردم که یه بی انصاف ترکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــــــــــدش
/ 2 نظر / 2 بازدید