پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

باز کارم گیر کرده و اینو می دوونم که خودم مقصرم پس حالاکه فهمیدم کاشکی یکم راحت تر این گره باز بشه
/ 4 نظر / 0 بازدید