و مرگ در همین نزدیکی است

درست پشت گوشم

پچ پچهایش را می شنوم

و با خبری

قلبم فشرده می شود

دلتنگی است 

/ 0 نظر / 37 بازدید