دخترک نازک نارنجی دلربا

وقتی خودت بی هیچ نقابی یا آرایشی

بدون تظاهر به دلربایی 

با خیالی آسوده و با اعتماد

لبخند می زنی

من با چشم غیر مصلحم عکسی از تو می گیرم

که در ذهنم به نام

دخترک نازک نارنجی دلربایی که مخش اندکی کار می کند 

و گاهی چیز میزی می نویسد و شعر می گوید

 پروفایل دوستی می سازم...

 

برای آذین

/ 1 نظر / 15 بازدید
دوست جون

بدون نقاب خیلی خوبه کمتر کسی این روزها بدون نقابه[چشمک]